สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   5  
2 Sep 2018   12  
3 Sep 2018   13  
4 Sep 2018   9  
5 Sep 2018   9  
6 Sep 2018   11  
7 Sep 2018   39  
8 Sep 2018   4  
9 Sep 2018   19  
10 Sep 2018   53  
11 Sep 2018   55  
12 Sep 2018   44  
13 Sep 2018   58  
14 Sep 2018   65  
15 Sep 2018   71  
16 Sep 2018   7  
17 Sep 2018   7  
18 Sep 2018   16  
19 Sep 2018   12  
20 Sep 2018   23  
21 Sep 2018   9  
22 Sep 2018   6  
23 Sep 2018   8  
24 Sep 2018   15  
25 Sep 2018   22  
26 Sep 2018   21  
27 Sep 2018   7  
28 Sep 2018   15  
29 Sep 2018   27  
30 Sep 2018   23