สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   16  
2 Aug 2018   14  
3 Aug 2018   8  
4 Aug 2018   2  
5 Aug 2018   2  
6 Aug 2018   3  
7 Aug 2018   9  
8 Aug 2018   2  
9 Aug 2018   3  
10 Aug 2018   6  
11 Aug 2018   1  
12 Aug 2018   0  
13 Aug 2018   1  
14 Aug 2018   4  
15 Aug 2018   4  
16 Aug 2018   8  
17 Aug 2018   9  
18 Aug 2018   12  
19 Aug 2018   6  
20 Aug 2018   8  
21 Aug 2018   12  
22 Aug 2018   20  
23 Aug 2018   9  
24 Aug 2018   14  
25 Aug 2018   3  
26 Aug 2018   4  
27 Aug 2018   4  
28 Aug 2018   10  
29 Aug 2018   4  
30 Aug 2018   5  
31 Aug 2018   6