สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   37  
2 Jul 2018   61  
3 Jul 2018   60  
4 Jul 2018   64  
5 Jul 2018   59  
6 Jul 2018   52  
7 Jul 2018   43  
8 Jul 2018   57  
9 Jul 2018   52  
10 Jul 2018   57  
11 Jul 2018   62  
12 Jul 2018   81  
13 Jul 2018   75  
14 Jul 2018   58  
15 Jul 2018   36  
16 Jul 2018   65  
17 Jul 2018   66  
18 Jul 2018   53  
19 Jul 2018   45  
20 Jul 2018   60  
21 Jul 2018   40  
22 Jul 2018   35  
23 Jul 2018   36  
24 Jul 2018   75  
25 Jul 2018   47  
26 Jul 2018   53  
27 Jul 2018   46  
28 Jul 2018   36  
29 Jul 2018   30  
30 Jul 2018   47  
31 Jul 2018   71