สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   40  
2 Jun 2018   30  
3 Jun 2018   41  
4 Jun 2018   64  
5 Jun 2018   53  
6 Jun 2018   52  
7 Jun 2018   73  
8 Jun 2018   46  
9 Jun 2018   46  
10 Jun 2018   25  
11 Jun 2018   34  
12 Jun 2018   52  
13 Jun 2018   43  
14 Jun 2018   61  
15 Jun 2018   52  
16 Jun 2018   39  
17 Jun 2018   30  
18 Jun 2018   53  
19 Jun 2018   43  
20 Jun 2018   49  
21 Jun 2018   70  
22 Jun 2018   45  
23 Jun 2018   30  
24 Jun 2018   31  
25 Jun 2018   56  
26 Jun 2018   79  
27 Jun 2018   64  
28 Jun 2018   56  
29 Jun 2018   78  
30 Jun 2018   49