สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   12  
2 Dec 2018   3  
3 Dec 2018   16  
4 Dec 2018   10  
5 Dec 2018   11  
6 Dec 2018   9  
7 Dec 2018   12  
8 Dec 2018   2  
9 Dec 2018   5  
10 Dec 2018   7  
11 Dec 2018   5  
12 Dec 2018   19  
13 Dec 2018   8  
14 Dec 2018   11  
15 Dec 2018   10  
16 Dec 2018   14  
17 Dec 2018   19  
18 Dec 2018   31  
19 Dec 2018   27  
20 Dec 2018   27  
21 Dec 2018   36  
22 Dec 2018   29  
23 Dec 2018   35  
24 Dec 2018   30  
25 Dec 2018   35  
26 Dec 2018   28  
27 Dec 2018   33  
28 Dec 2018   44  
29 Dec 2018   53  
30 Dec 2018   54  
31 Dec 2018   26