สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   12  
2 Jan 2019   45  
3 Jan 2019   53  
4 Jan 2019   59  
5 Jan 2019   59  
6 Jan 2019   52  
7 Jan 2019   40  
8 Jan 2019   33  
9 Jan 2019   56  
10 Jan 2019   55  
11 Jan 2019   48  
12 Jan 2019   60  
13 Jan 2019   54  
14 Jan 2019   55  
15 Jan 2019   52  
16 Jan 2019   47  
17 Jan 2019   0  
18 Jan 2019   0  
19 Jan 2019   0  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0